TUYỂN NỮ KIỂM TRA LINH KIỆN Ô TÔ

Số lượng: 12
Mức lương: 28 TRIỆU
Nơi làm việc: GIFU
Ngày phỏng vấn: 10-05-2022