TUYỂN 6 NAM KIỂM TRA VÀ ĐÓNG GÓI QUẦN ÁO

Số lượng: 6
Mức lương: 17 Man
Nơi làm việc: SAITAMA
Ngày phỏng vấn: 25-06-2023