ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN

Nhân sự tại các Phòng Ban

Những nhân viên tiềm năng của công ty được phân chia thành các Phòng ban, mỗi phòng ban lại có những bản sắc, văn hóa làm việc vô cùng phong phú nhưng vẫn đảm bảo tính chuyên nghiệp. Họ là nguồn sức mạnh, là nhiệt huyết, và là những người đồng hành cùng Khánh An những chặng đường vừa qua.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

Bộ phận hành chính nhân sự đóng vai trò rất quan trọng trong việc quản lý nguồn nhân lực của công ty. Bộ phận này chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo, phát triển và duy trì lực lượng lao động. Họ cũng quản lý các vấn đề liên quan đến lương bổng, phúc lợi, đánh giá hiệu quả công việc và quan hệ lao động. Một bộ phận hành chính nhân sự hiệu quả sẽ đảm bảo công ty có đủ nhân lực, được đào tạo tốt và có động lực làm việc cao.

PHÒNG NGHIỆP VỤ - HỢP TÁC QUỐC TẾ

Tại phòng Nghiệp vụ – Hợp tác quốc tế, chúng tôi tiếp tục phân bổ nhân viên vào các nhóm phòng nhỏ phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của họ để có thể phát huy tiềm năng của bản thân trong từng loại ngoại ngữ khác nhau như Phòng Nhật Bản, Hàn Quốc; nhóm phòng các quốc gia nói tiếng Anh như phòng Úc – Canada – Đức.

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Phòng tài chính – kế toán đóng vai trò then chốt trong việc quản lý tài chính của doanh nghiệp. Phòng này chịu trách nhiệm ghi chép, theo dõi các hoạt động tài chính, lập báo cáo tài chính định kỳ và thường xuyên cập nhật tình hình tài chính của công ty. Phòng tài chính – kế toán cũng đóng vai trò quan trọng trong việc lập ngân sách, kiểm soát chi phí, đánh giá hiệu quả hoạt động và ra quyết định đầu tư tài chính. Một bộ phận tài chính – kế toán chuyên nghiệp và hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp quản lý tài chính một cách tốt nhất.

PHÒNG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRONG NƯỚC

Phòng tuyển dụng đóng vai trò rất quan trọng trong việc tìm kiếm, thu hút và lựa chọn nhân tài phù hợp với vị trí công việc của công ty. Phòng này phụ trách xây dựng chiến lược và kế hoạch tuyển dụng, thiết lập các tiêu chuẩn tuyển dụng và quy trình phỏng vấn. Phòng tuyển dụng cũng chịu trách nhiệm quảng bá thương hiệu nhà tuyển dụng, duy trì mối quan hệ với các ứng viên tiềm năng. Một phòng tuyển dụng hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp thu hút và lựa chọn được những ứng viên tài năng phù hợp với văn hóa và chiến lược phát triển của công ty.