TUYỂN 12 NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

Số lượng: 12
Mức lương: 17 Man
Nơi làm việc: NAGASAKI
Ngày phỏng vấn: 20-07-2023