TUYỂN 6 NAM SƠN CẦU

Số lượng: 6
Mức lương: 18.8 Man
Nơi làm việc: HOKKAIDO
Ngày phỏng vấn: 05-07-2023