TUYỂN 3 NAM CHẾ TẠO VẬT LIỆU THÉP

Số lượng: 3
Mức lương: 17.6 Man
Nơi làm việc: OSAKA
Ngày phỏng vấn: 20-07-2023