TUYỂN 15 NAM LẮP RÁP THIẾT BỊ VÀ CÁC MÁY ĐIỆN

Số lượng: 15
Mức lương: 19 Man
Nơi làm việc: HYOGO
Ngày phỏng vấn: 20-07-2023