TUYỂN 6 NAM DÙNG CÁC THIẾT BỊ XÂY DỰNG

Số lượng: 6
Mức lương: 21.4 Man
Nơi làm việc: AICHI
Ngày phỏng vấn: 03-07-2023