Chính phủ Canada tăng phí việc chứng minh phí sinh hoạt đối với du học sinh

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, Canada sẽ tăng đáng kể yêu cầu về chứng minh tài chính cho việc sinh hoạt đối với những người nộp đơn xin cấp giấy phép du học. Cụ thể:

1. Yêu Cầu Tài Chính Mới:

Yêu cầu chứng minh khả năng tài chính cho cuộc sống sinh viên du học sẽ được nâng lên $20,635 cho mỗi người nộp đơn, tăng từ mức yêu cầu cũ là $10,000, đã được thiết lập từ đầu những năm 2000​​​​.

Đọc thêm các bài viết từ Canada tại các đường dẫn dưới đây:

2. Lý Do Cho Sự Tăng Cường:

Điều chỉnh này nhằm giải quyết sự đình trệ lâu dài của ngưỡng tài chính, trước đây không theo kịp với mức chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Mức $20,635 mới được thiết lập nhằm phản ánh 75% của ngưỡng thu nhập thấp (LICO) tại Canada​​​​.

3. Yêu Cầu Bổ Sung:

Ngoài việc chứng minh tài chính sinh hoạt, người nộp đơn cũng cần phải chứng minh nguồn tài chính cho năm học đầu tiên và chi phí đi lại​​​​.

Mục đích của thay đổi này là để đảm bảo rằng sinh viên quốc tế có đủ nguồn tài chính để hỗ trợ cuộc sống của họ tại Canada, đồng thời làm cho yêu cầu tài chính phản ánh chính xác hơn với chi phí sinh hoạt thực tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *