[ĐƠN HÀNG] – KỸ SƯ IT – LÀM VIỆC TẠI OSAKA

Mã đơn hàng: KS2710-23-03 Công việc: Kỹ sư IT Đối tượng: Nam/nữ từ 23-45 tuổi, số lượng 03 người Số lượng tuyển có hạn, quý khách nhanh chóng liên hệ để được tư vấn miễn phí và đăng ký phỏng vấn nhanh nhất: Hotline: 0862.512.558 Zalo: https://zalo.me/0973406026 Email: info@khanhan.com.vn Trụ sở: B0301, Tầng 3, Tòa HongKong Tower, 243A Đê …

[ĐƠN HÀNG] – KỸ SƯ IT – LÀM VIỆC TẠI OSAKA

Mã đơn hàng: KS2710-23-02 Công việc: Kỹ sư IT Đối tượng: Nam/nữ từ 23-45 tuổi, số lượng 03 người Số lượng tuyển có hạn, quý khách nhanh chóng liên hệ để được tư vấn miễn phí và đăng ký phỏng vấn nhanh nhất: Hotline: 0862.512.558 Zalo: https://zalo.me/0973406026 Email: info@khanhan.com.vn Trụ sở: B0301, Tầng 3, Tòa HongKong Tower, 243A Đê …

[ĐƠN HÀNG] – KỸ SƯ IT – LÀM VIỆC ONLINE TRÊN TOÀN NHẬT BẢN

Mã đơn hàng: KS2710-23-04 Công việc: Kỹ sư IT Đối tượng: Nam/nữ từ 23-45 tuổi, số lượng 03 Số lượng tuyển có hạn, quý khách nhanh chóng liên hệ để được tư vấn miễn phí và đăng ký phỏng vấn nhanh nhất: Hotline: 0862.512.558 Zalo: https://zalo.me/0973406026 Email: info@khanhan.com.vn Trụ sở: B0301, Tầng 3, Tòa HongKong Tower, 243A Đê La …

[ĐƠN HÀNG] – KỸ SƯ IT – LÀM VIỆC ONLINE TRÊN TOÀN NHẬT BẢN

Mã đơn hàng: KS2710-23-05 Công việc: Kỹ sư IT Đối tượng: Nam/nữ từ 23-45 tuổi, số lượng 03 Số lượng tuyển có hạn, quý khách nhanh chóng liên hệ để được tư vấn miễn phí và đăng ký phỏng vấn nhanh nhất: Hotline: 0862.512.558 Zalo: https://zalo.me/0973406026 Email: info@khanhan.com.vn Trụ sở: B0301, Tầng 3, Tòa HongKong Tower, 243A Đê La …

[ĐƠN HÀNG] – KỸ SƯ IT – LÀM VIỆC ONLINE TOÀN NHẬT BẢN

Mã đơn hàng: KS2710-23-06 Công việc: Kỹ sư IT Đối tượng: Nam/nữ từ 25-45 tuổi, số lượng 03 Số lượng tuyển có hạn, quý khách nhanh chóng liên hệ để được tư vấn miễn phí và đăng ký phỏng vấn nhanh nhất: Hotline: 0862.512.558 Zalo: https://zalo.me/0973406026 Email: info@khanhan.com.vn Trụ sở: B0301, Tầng 3, Tòa HongKong Tower, 243A Đê La …

[ĐƠN HÀNG] – KỸ SƯ IT – LÀM VIỆC TẠI TOKYO

Mã đơn hàng: KS2710-23-07 Công việc: Kỹ sư IT Đối tượng: Nam/nữ từ 23-45 tuổi, số lượng 03 người Số lượng tuyển có hạn, quý khách nhanh chóng liên hệ để được tư vấn miễn phí và đăng ký phỏng vấn nhanh nhất: Hotline: 0862.512.558 Zalo: https://zalo.me/0973406026 Email: info@khanhan.com.vn Trụ sở: B0301, Tầng 3, Tòa HongKong Tower, 243A Đê …

[ĐƠN HÀNG] – KỸ SƯ XÂY DỰNG – LÀM VIỆC TẠI TOKYO, TOÀN QUỐC

Mã đơn hàng: KS2710-23-01 Công việc: Kỹ sư xây dựng Đối tượng: Nam/nữ từ 22-40 tuổi, số lượng 10-15 người Số lượng tuyển có hạn, quý khách nhanh chóng liên hệ để được tư vấn miễn phí và đăng ký phỏng vấn nhanh nhất: Hotline: 0862.512.558 Zalo: https://zalo.me/0973406026 Email: info@khanhan.com.vn Trụ sở: B0301, Tầng 3, Tòa HongKong Tower, 243A …

[ĐƠN HÀNG]-KỸ SƯ IT-LÀM VIỆC TẠI TOKYO

Mã đơn hàng: KS2610-23-02 Công việc: Kỹ sư IT Đối tượng: Nam/nữ từ 23-45 tuổi, số lượng 03 Số lượng tuyển có hạn, quý khách nhanh chóng liên hệ để được tư vấn miễn phí và đăng ký phỏng vấn nhanh nhất: Hotline: 0862.512.558 Zalo: https://zalo.me/0973406026 Email: info@khanhan.com.vn Trụ sở: B0301, Tầng 3, Tòa HongKong Tower, 243A Đê La …

[ĐƠN HÀNG]-KỸ SƯ IT-LÀM VIỆC TẠI TOKYO

Mã đơn hàng: KS2610-23-01 Công việc: Kỹ sư IT Đối tượng: Nam/nữ từ 23-45 tuổi Số lượng tuyển có hạn, quý khách nhanh chóng liên hệ để được tư vấn miễn phí và đăng ký phỏng vấn nhanh nhất: Hotline: 0862.512.558 Zalo: https://zalo.me/0973406026 Email: info@khanhan.com.vn Trụ sở: B0301, Tầng 3, Tòa HongKong Tower, 243A Đê La Thành, phường Láng …

[ĐƠN HÀNG]-KỸ SƯ IT- LÀM VIỆC TẠI TOKYO

Mã đơn hàng: KS2610-23-03 Công việc: Kỹ sư IT Đối tượng: Nam/nữ từ 25-45 tuổi, số lượng 03 Số lượng tuyển có hạn, quý khách nhanh chóng liên hệ để được tư vấn miễn phí và đăng ký phỏng vấn nhanh nhất: Hotline: 0862.512.558 Zalo: https://zalo.me/0973406026 Email: info@khanhan.com.vn Trụ sở: B0301, Tầng 3, Tòa HongKong Tower, 243A Đê La …