Xuất khẩu lao động Nhật Bản: Cơ hội và thách thức

Xuất khẩu lao động Nhật Bản là một trong những hình thức xuất khẩu lao động phổ biến nhất ở Việt Nam. Hàng năm, có hàng nghìn lao động Việt Nam được sang Nhật Bản làm việc theo các chương trình hợp tác giữa hai nước. Cơ hội Mức lương cao: Mức lương cơ bản …