admin

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ-CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

✅Tuyển gấp đơn hàng kỹ sư siêu tốt ngành nghề sản ...

admin

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ

Đơn hàng kỹ sư vùng Kato Số lượng cần tuyển: 7 na ...

admin

ĐƠN HÀNG LÁI MÁY CÔNG TRÌNH ( TỈNH KANAGAWA, 4NAM)

ĐƠN HÀNG LÁI MÁY CÔNG TRÌNH ( TỈNH KANAGAWA, 4NAM) ...

admin

ĐƠN HÀNG MAY ( TỈNH OKAYAMA, 20 nữ )

ĐƠN HÀNG MAY TỈNH OKAYMA Số lượng thi tuyển: 20 ...

admin

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP ( TỈNH EHIMEI)

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP ( TỈNH EHIMEI) Số lượn ...

admin

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI ( TỈNH SAITAMA)

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI ( TỈNH SAITAMA) Số lượng tham g ...

admin

ĐƠN HÀNG MỘC COPPHA ( TỈNH TOKYO, 3 NAM)

ĐƠN HÀNG MỘC COPPHA ( TỈNH TOKYO, 3 NAM) Số lượng ...

admin

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ ( TỈNH GHIFU)

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ ( TỈNH GHIFU) Số lượng t ...