admin

Chúc mừng 16 nam kỹ sư đã trúng tuyển kỹ sư ô tô, tỉnh SHIZUOKA, Nhật Bản

Sáng ngày 21/11/2022, tại trung tâm đào tạo Công t ...

admin

ĐƠN HÀNG LÁI MÁY CÔNG TRÌNH ( TỈNH KANAGAWA, 4NAM)

ĐƠN HÀNG LÁI MÁY CÔNG TRÌNH ( TỈNH KANAGAWA, 4NAM) ...

admin

ĐƠN HÀNG MAY ( TỈNH OKAYAMA, 20 nữ )

ĐƠN HÀNG MAY TỈNH OKAYMA Số lượng thi tuyển: 20 ...

admin

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP ( TỈNH EHIMEI)

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP ( TỈNH EHIMEI) Số lượn ...

admin

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI ( TỈNH SAITAMA)

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI ( TỈNH SAITAMA) Số lượng tham g ...

admin

ĐƠN HÀNG MỘC COPPHA ( TỈNH TOKYO, 3 NAM)

ĐƠN HÀNG MỘC COPPHA ( TỈNH TOKYO, 3 NAM) Số lượng ...

admin

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ ( TỈNH GHIFU)

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ ( TỈNH GHIFU) Số lượng t ...

admin

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG DÂN DỤNG ( TỈNH HOKKAIDO )

ĐƠN HÀNG XẤY DỰNG DÂN DỤNG (TỈNH HOKAIDO) Số lượn ...

admin

Đơn hàng xây dựng- HOKKAIDO

Đơn hàng xây dựng tỉnh HOKKAIDO Số lượng tham gia ...