• 11/08/2022
  • admin
  • 239

THI TUYỂN

Mô hình đào tạo chính của Khánh An INC bao gồm học ngoại ngữ, kiến thức về văn hóa, xã hội, phục vụ nhu cầu xuất khẩu lao động, du học, lý thuyết và thực hành các ngành nghề cơ bản để cung cấp trực tiếp cho Nhật Bản, Hàn Quốc như cơ khí, sơn, may mặc, điều dưỡng,... dành cho học viên xuất khẩu lao động

 

(Thi tuyển đơn hàng ô tô) 

(Thi tuyển đơn hàng may)

Đặc biệt, về chuyên ngành hàn xì, đối với học viên Khánh An INC cam kết đạt chuẩn các điều kiện xuất khẩu lao động Nhật Bản ngành hàn xì, trang bị đầy đủ kiến thức cũng như kỹ năng khi tham gia chương trình đào tạo của đơn vị, với đối tác, chúng tôi đảm bảo sẽ cung ứng nguồn nhân lực dồi dào và chất lượng nhất

(Thi tuyển đơn hàng Hàn xì)

 

 

Bình luận