KHANHAN INC

Hiện nay, Hàn Quốc, Nhật Bản đang là các thị trường chính mà Khánh An hướng tới. Khánh An có quan hệ tốt với nhiều Chủ tàu Hàn Quốc, Nghiệp đoàn, Xí nghiệp Nhật Bản hứa hẹn sẽ mang lại những công việc phù hợp, chất lượng để Thực tập sinh Việt Nam có cơ hội sống và làm việc đáng nhớ tại nước ngoài. Khánh An luôn cam  kết đảm bảo mức lương, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động làm việc tại Nhật Bản. Ngoài thị trường chính Hàn Quốc, Nhật Bản, Công ty đã và đang mở rộng hợp tác sang các thị trường cao cấp khác như Mỹ; Canada, Australia.

Bình luận